Zmiany w e-sądzie. Dłużnicy lepiej chronieni przed nadużyciami wierzycieli

Wprowadzone w procedurze cywilnej zmiany zapobiegają nadużyciom wierzycieli, m.in. w przypadku dochodzenia przedawnionych długów. W elektronicznym postępowaniu upominawczym  potocznie zwanym e-sądem  procedurę stosuje się tylko wobec roszczeń, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem złożenia pozwu. Ponadto w pozwie trzeba podawać więcej danych pozwanego. Za podanie nieprawidłowych danych grozi grzywna w wysokości 5 tys. zł.

Przed 7 lipca br., czyli przed wejściem w życie zmienionych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie było obowiązku sprawdzenia, czy nie upłynął termin przedawnienia dochodzenia roszczenia.

 – Ta nowelizacja służy ochronie dłużników. Wcześniej zdarzało się, że postępowanie elektroniczne wierzyciele wykorzystywali do dochodzenia roszczeń przedawnionych. Wprowadzone zmiany mają na celu uniknięcie takich sytuacji – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Izabela Rytka, prawnik z Kancelarii Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy.

Zmienił się także sposób identyfikacji pozwanego.

 – Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadziła obowiązek podawania w elektronicznym postępowaniu upominawczym w pozwie przez powoda danych pozwanego takich jak NIP i PESEL, ewentualnie – gdy jest to osoba prawna – numeru KRS – wymienia Izabela Rytka.

Za niepodanie w pozwie prawidłowych danych pozwanego powodowi grozi grzywna.

 – Grzywna wynosi 5 tys. złotych. Od tej grzywny będzie można się odwołać na zasadach ogólnych w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia sądu – wyjaśnia ekspertka.

Zmienione przepisy procedury cywilnej wprowadziły także tzw. właściwość odmiejscowioną dla niektórych kategorii spraw. Oznacza to, że sprawy wszczynane elektronicznie nie będą kierowane do sądów właściwych dla miejsca zamieszkania pozwanego, lecz przydzielane tym sądom, które są mniej obciążone pracą.

 – Sprawy będą rozpoznawały sądy, które są najmniej obciążone, w celu zachowania ekonomii procesowej. Niemniej jednak dotyczy to postępowań niejawnych i postępowań, gdzie nie ma obowiązku stawiennictwa się stron, oraz postępowań, w których orzeczenia lub postanowienia są doręczane drogą elektroniczną lub pocztową – podsumowuje Izabela Rytka.