Kategorie
Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy – dla kogo i po co?

Krajowy Rejestr Sądowy stanowi najważniejszy tego typu rejestr w naszym kraju. Wielu przedsiębiorców na początku swojej przygody ze światem biznesu na pewno wie, że wpis do KRS jest niezbędny do pełnoprawnego funkcjonowania podmiotu gospodarczego na rynku. Jednak Krajowy Rejestr Sądowy służy nie tylko przedsiębiorcom chcących oficjalnie zarejestrować swoją firmę. Co jeszcze zawiera Krajowy Rejestr Sądowy i kto musi się w nim znaleźć?

KRS – czym jest i od kiedy istnieje?

Krajowy Rejestr Sądowy jest rodzajem bazy danych, który gromadzi niezbędne informacje na temat  formy działalności przedsiębiorców oraz osób odpowiedzialnych za jej prowadzenie. Co ważne, w KRS-ie można również zdobyć informacje na temat „szemranych” podmiotów gospodarczych, z którymi zawarcie umów biznesowych może grozić bankructwem.

KRS istnieje od 1 stycznia 2001 roku, a wszystko dzięki ustawie uchwalonej przez polskie władze w roku 1997. Wtedy to zdecydowano się na zastąpienie dziesiątki mniejszych rejestrów (w tym handlowego) zbiorczym Krajowym Rejestrem Sądowym. Nie oznacza to, że wszelkie informacje zawarte są w jednym spisie. Otóż nie.

KRS dzieli się na trzy rejestry:

 • przedsiębiorców
 • stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego
 • niewypłacalnych dłużników

Zasady działania KRS

KRS jest rejestrem jawnym, który możemy przeglądać drogą elektroniczną w Centralnej Informacji. Każdy podmiot wpisany do KRS otrzymuje unikalny numer identyfikacyjny. Istnieje również zasada domniemania prawdziwości, która zakłada, że informacje zamieszczane w KRS są zgodne ze stanem rzeczywistym.

Kiedy wpis do KRS, a kiedy do CEIDG?

Rejestr przedsiębiorców, który stanowi integralną część KRS przewiduje wpis podmiotów gospodarczych spełniających określone warunki. Tych warunków nie spełniają jednoosobowe działalności gospodarcze lub spółki cywilne osób fizycznych. Co w takiej sytuacji? Spis małych przedsiębiorców prowadzi Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Rejestr przedsiębiorców – kto podlega?

Większość podmiotów gospodarczych jest zobligowanych do złożenia wniosku o wpis do KRS. Wynika to z regulacji prawnych zatwierdzonych przez polskie władze. Kto zatem musi udać się do urzędu i starać się o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego?

Są to m.in.:

 • spółki handlowe (np. z o.o., jawne, akcyjne, komandytowe)
 • spółdzielnie (np. mieszkaniowe)
 • przedsiębiorstwa państwowe
 • oddziały przedsiębiorstw zagranicznych
 • izby gospodarcze

Rejestr stowarzyszeń

O wpis do rejestru muszą wnioskować również założyciele różnego rodzaju organizacji czy stowarzyszeń użytku publicznego, którym przysługuje osobowość prawna.

Można tutaj wyróżnić:

 • fundacje charytatywne
 • organizacje społeczne non-profit
 • związki zawodowe
 • związki sportowe
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

„Czarna lista”

W skład KRS wchodzi również trzecia grupa podmiotów gospodarczych, czyli osoby zadłużone. Rejestr Niewypłacalnych Dłużników wraz z dniem 1 lutego 2019 roku miał zostać zastąpiony przez odrębny rejestr, na którego powstanie naciska Unia Europejska. Jednak wprowadzenie zmian w życie nie doszło do skutku, a ponowna próba przekształcenia KRS ma nastąpić na początku 2020 roku.

Kto widnieje na „czarnej liście” KRS-u? Przede wszystkim osoby fizyczne, które doprowadziły do finansowego upadku swojej działalności gospodarczej. W spisie można również znaleźć dane osób, którym prawnie odebrano możliwość pełnienia ważnych funkcji administracyjnych podmiotów gospodarczych.

Niewiele osób wie, że w rejestrze dłużników KRS można znaleźć zadłużone osoby fizyczne, których wierzyciele zdecydowali się na skierowanie wniosku o wpisanie ich do Rejestru Niewypłacalnych Dłużników.

Dodaj komentarz