Pięć zielonych celów dla zrównoważonych sieć bankomatów

Według raportu PwC, prawie 80% z badanych banków wprowadziło już elementy zrównoważonego finansowania i rozwoju w swoich strategiach biznesowych oraz ofercie produktowej. Firmy z sektora finansowego już teraz skupiają się na różnych elementach ESG, aby sprostać nowym wymogom, które już za chwile będą obowiązywać wszystkie instytucje. Wiele organizacji analizuje swój ślad węglowy i wpływ na otoczenie przez pryzmat floty samochodów czy miksu energetycznego. Warto też uważniej przyjrzeć się swojej sieci bankomatów.

Kiedy myślimy o emisji dwutlenku węgla w instytucji finansowej, prawdopodobnie większość z nas rozważa kwestie o ogrzewaniu i chłodzeniu placówek i biur, zużyciu energii i papieru, miksie energetycznym, flocie pojazdów i innych tego typu aspektach. Zapewne część organizacji przygląda się również emisjom z centrów danych i prawdopodobnie korzysta z zewnętrznych chmur obliczeniowych dostarczanych przez firmy, które zobowiązały się do prowadzenia działalności neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla. Ale co z siecią bankomatów?

Bankomaty to najbardziej efektywny sposób zarządzania gotówką. Z drugiej strony, część operacyjna niezbędna do utrzymania sieci bankomatów w gotowości do pracy przez cały cykl życia każdego z nich stanowi około 80% wszystkich emisji generowanych w trakcie eksploatacji bankomatu. Coraz więcej instytucji finansowych analizuje swój wpływ na otoczenie, zatem warto przyjrzeć się bliżej, w jaki sposób banki mogą ograniczyć emisję zanieczyszczeń z oddziałów i sieci urządzeń samoobsługowych.

Prostą analogią, dobrze obrazującą temat, są drzewa: tak jak zdrowy las pochłania CO2, redukując zanieczyszczenia, tak samo decyzje, które podejmują instytucje finansowe mogą pomóc zredukować emisję szkodliwych gazów. Oto pięć sposobów, w jaki instytucje finansowe mogą tworzyć bardziej zrównoważone sieci bankomatów:

Zoptymalizuj przestrzeń swoich oddziałów

Tradycyjne oddziały bankowe są zazwyczaj zajmują dużą, często pustą powierzchnię. Zużyciu prądu i energii potrzebnej na ogrzanie tego typu miejsc nie sprzyja środowisku. Przy średniej emisji 102 kg CO2 na metr kwadratowy, zmniejszenie powierzchni jednego oddziału z 300 do 200 metrów kwadratowych mogłoby ograniczyć emisję dwutlenku węgla o ponad 10 ton rocznie.

Zmniejszenie powierzchni oddziałów w całej sieci może być oparte na różnych strategiach:

  • Mniejsze formaty oddziałów z wykorzystaniem rozwiązań bezgotówkowych lub bez kasjera, które oferują nowe sposoby obsługi klienta, są już w różnym stopniu wdrażane w wielu instytucjach finansowych na całym świecie.
  • Znaczące postępy w redukcji powierzchni oddziałów można osiągnąć dzięki strategii “bankomat jako oddział”. W miejscach, w których nie ma sensu tworzyć pełnego oddziału, nowoczesny terminal samoobsługowy o rozbudowanej funkcjonalności może zastąpić tradycyjnego kasjera, zapewniając do szerokiej palety usług, od wpłat i wypłat gotówki po płacenie rachunków, przelewy pieniężne i inne złożone transakcje.

Zmniejsz zużycia energii

Systemy samoobsługowe są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – oznacza to, że z jednej strony klienci mogą cały czas wygodnie pobierać lub wpłacać gotówkę, ale z drugiej strony urządzenia cały czas konsumują energię. Starsze terminale i nie w pełni wykorzystywane bankomaty mogą mieć znaczący wpływ na ogólne zużycie energii. Nowsze bankomaty wykorzystują technologię, która wymaga mniej energii dzięki diodom LED, czujnikom światła oraz bardziej wydajnym modułom z inteligentnymi zasilaczami i elektroniką. Te nowoczesne funkcje pozwalają bankomatom utrzymywać niższe zużycie energii podczas pracy i gdy nie są wykorzystywane.

Na przykład, najnowsze technologie w serii bankomatów DN Series oferują oszczędność energii na poziomie co najmniej 30%, a w niektórych konfiguracjach nawet 60% w porównaniu z tradycyjnymi bankomatami. Dzięki funkcji “Green Self-Service” istnieje możliwość automatycznego wyłączania bankomatów w godzinach zamknięcia placówek czy galerii handlowych, w której zlokalizowane są bankomaty i przez to uzyskania dodatkowych oszczędności energii. W sieci, która składa się z 300 bankomatów oszczędność energii na poziomie 687 kWh rocznie na system może doprowadzić do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, które w naturze pochłania 4 070 drzew.

Ogranicz konwojowanie gotówki poprzez automatyzację i odpowiednie zarządzanie gotówką

Łatwy dostęp do gotówki – w każdym miejscu i o każdej porze – jest podstawową usługą oferowaną konsumentom przez banki. Jednak obsługa gotówki wiąże się z niewidocznymi dla klientów kosztami, w tym transportem i konwojowaniem. Automatyzacja procesów zarządzania gotówką jest absolutnie niezbędna w walce o zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Kompleksowa optymalizacja procesów gotówkowych może ograniczyć oddziaływanie banku na środowisko, a także pomóc instytucjom finansowym w zmniejszeniu o 75% ilości uzupełnianej gotówki, co oznacza bezpośrednie oszczędności w zakresie emisji CO2 wynikające z ograniczenia konwojowania.

Szerokie wykorzystanie bankomatów z recyklingiem tworzy zamknięty cykl, w którym klienci korporacyjni – często właściciele małych i średnich firm, którzy przeprowadzają nocne zrzuty gotówki – za darmo zasilają bankomaty, a konsumenci detaliczni mogą wypłacać te same pieniądze. Na podstawie konkretnych danych dotyczących przepływu gotówki w jednym z banków detalicznych można stwierdzić, że dzięki zastosowaniu technologii recyklingu gotówki można zredukować liczbę uzupełnień gotówki o 75%. Gdy bankomaty z technologią recyklingu zastąpią standardowe bankomaty do wypłaty gotówki i rozwiązania depozytowe dla transakcji gotówkowych, można zaobserwować 150 mniej wizyt w punkcie kasowym rocznie. Biorąc pod uwagę średnie emisje związane z konwojowaniem, na jeden bankomat można zaoszczędzić 1700 kg CO2 rocznie.

Zautomatyzuj procesy serwisowe

Co się dzieje, gdy w sieci zepsuje się bankomat? Czasami droga do przywrócenia sprawności może być niepotrzebnie długa i kręta. Być może pracownicy oddziału sprawdzają terminal, a być może wysyłane jest wezwanie do zespołu serwisowego. Serwisant może nawet przyjechać, by naprawić bankomat, ale odkrywa, że nie ma odpowiedniego narzędzia lub części do wykonania naprawy. Skrócenie i uproszczenie tej ścieżki zmniejsza zużycie energii dzięki mniejszej liczbie niepotrzebnych wizyt techników, wyższemu odsetkowi zdalnych rozwiązań, wyższemu odsetkowi napraw dokonanych za pierwszym razem i większemu odsetkowi zgłoszeń, których można uniknąć.

Bankomaty wykorzystujące rozwiązania IoT z rodziny DN AllConnect ServicesSM ułatwiają szybsze, bardziej bezproblemowe naprawy, ponieważ eksperci serwisowi mogą rozwiązywać problemy z bankomatami korzystając z informacji generowanych na podstawie zagregowanych danych o flocie. Na przykład w 2019 roku zwiększone wykorzystanie IoT w Stanach Zjednoczonych umożliwiło zmniejszenie liczby wizyt techników o 60 000, co doprowadziło do zmniejszenia emisji o 1 500 ton CO2 – to odpowiednik 63 000 drzew.

Wykorzystuj odpowiednie nowe technologie

Technologia recyklingu gotówki jest znana od dziesięcioleci. Teraz można ją połączyć z innowacjami w projektowaniu terminali samoobsługowych, aby uwolnić jeszcze więcej oszczędności, niezależnie od tego, czy dana organizacja jest gotowa na to od razu, czy dopiero w przyszłości. Technologia recyklingu jest wbudowana w każdy terminal z rodziny DN Series i może być włączona lub wyłączona poprzez prostą aktualizację oprogramowania – dając elastyczność w zarządzaniu flotą w sposób bardziej zwinny i płynny. Ta elastyczność i gotowość na przyszłość przynosi duże zyski w dłuższej perspektywie, wydłużając cykl życia bankomatu.

Możliwość recyklingu w oddziale może dodatkowo obniżyć koszty konwojowania. Rozwiązania w zakresie zarządzania gotówką oraz wsparcie w zakresie usług zintegrowanych mogą pomóc w optymalizacji sieci oddziałów i sieci samoobsługowej, przy jednoczesnym zrównoważeniu i zminimalizowaniu kosztów konwojowania. Jeśli zmierzyć wszystkie te korzyści i związane z nimi oszczędności w zakresie emisji dwutlenku węgla w porównaniu z tradycyjnym recyklerem, to otrzymujemy efekt, jaki w redukcji emisji miałoby ponad 10 000 drzew.